Skip to main content

Nghịch vui với CMD (Command Line)

Đầu tiên, các bạn hãy mở Notepad ra bằng cách vào Start -> All Programs -> Accessories -> Notepad.
Sau đó, copy đoạn Code sau đây và Paste vào Notepad:
color a
color b 
color c 
color d 
cmd
Save lại dưới tên cmd.bat (nhớ là đuôi .bat).
Chạy nó bạn sẽ đc 1 ma trận màu cmd tuyệt đẹp! Bạn có thể tùy biến thay màu 1-9 a-f theo cấu trúc như trên. Ngoài ra bạn còn có thể tùy biến cách hiển thị. Bằng cách thêm vào echo.
Đây là 1 cách tùy biến của juno_okyo:

Code:
Quote:
 
 echo 01 101 01 1001 0100101 1 01 0 01 0 0 0
 
 echo 101 010100 0101 01 01 01 01 01 0 1 0 0 1 01 10 101 0 10 101
 
 echo 0 
 
 echo 10010 101 0100 0101001 0 101 10 10 0100010 01 010010 01
 
 echo 0 101 1001 10 10 10 01 01 01 0 10 1 0 101 00 010 1 00 101 0101
 
 echo 0
 
 echo 0
 
 echo 0
 
 color a
 
 color 2
 
 cmd
Để cho đẹp hơn bạn có thể chạy file đó trong ổ đĩa gốc (C, D, E...).

Mở topic này cũng để các bạn share cách tùy biến của mình sao cho ma trận màu đẹp hơn!

Share this with your friends
Loading...